JOSÉ IGNACIO ARMESTO QUIROGA

JOSÉ IGNACIO

 

Categoría: Profesor Titular de Universidade

Departamento: Enxeñaría de Sistemas e Automática

Área de Coñecemento: ENXEÑARÍA DE SISTEMAS E AUTOMÁTICA

Grupo investigación: Grupo ESA

Web investigación: webs.uvigo.es/grupoesa/

 

Despacho: Departamento de Enxeñaría de Sistemas e Automática (EEI, Campus Universitario)

Dirección: C/Maxwell, s/n, Campus Universitario, Vigo

 

Email:  armesto (at) uvigo.es

Tlf: 986 812200

 

Curriculum Vitae:

 

GALEGO
Enxeñeiro Industrial (especialidade Electricidade, Especialización Automática e Electrónica) pola Universidade de Vigo en 1992. Doutor Enxeñeiro Industrial pola Universidade de Vigo en 2001. Desde 2003 é Profesor Titular na Universidade de Vigo. Impartiu docencia universitaria desde 1992. Os seus intereses de investigación son, entre outros, a enxeñaría de sistemas no contexto da automatización industrial, o desenvolvemento integrado de subsistemas de control en tempo real para sistemas industriais automatizados, a aplicación de estándares internacionais (ISO/IEC) para fabricación, etc.. É coautor de máis de 15 publicacións (artigos, traballos en congresos, capítulos, libros, documentos científico-técnico restrinxidos), participante en máis de 10 proxectos de investigación e máis de 15 contratos con empresas. Foi presidente do comité organizador das "Xornadas sobre tecnoloxías e solucións para a Automatización Industrial" (JAI) desde o ano 2004 ata a actualidade (6 edicións). Dirixiu máis de 35 Traballos Fin de Máster/Traballos Fin de Grao/Proxectos Fin de Carreira. Foi Subdirector de relacións exteriores na Escola Técnica Superior de Enxeñeiros Industriais (2004-2005) e Director da área de emprego da Universidade de Vigo (2010-2014). Recibiu o premio extraordinario de doutoramento na titulación de enxeñaría industrial (curso 2000/2001), concedido polo Consello de Goberno da Universidade de Vigo na sesión ordinaria do 27/01/2003.


CASTELLANO
Ingeniero Industrial (especialidad Electricidad, Intensificación Automática y Electrónica) por la Universidad de Vigo en 1992. Doctor Ingeniero Industrial por la Universidad de Vigo en 2001. Desde 2003 es Profesor Titular en la Universidad de Vigo. Ha impartido docencia universitaria desde 1992. Sus intereses de investigación son, entre otros, la ingeniería de sistemas en el contexto de la automatización industrial, el desarrollo integrado de subsistemas de control en tiempo real para sistemas industriales automatizados, la aplicación de estándares internacionales (ISO/IEC) para fabricación, etc.. Es coautor de más de 15 publicaciones (artículos, trabajos en congresos, capítulos, libros, documentos científico-técnico restringidos), participante en más de 10 proyectos de investigación y más de 15 contratos con empresas. Ha sido presidente del comité organizador de las "Jornadas sobre tecnologías y soluciones para la Automatización Industrial" (JAI) desde el año 2004 hasta la actualidad (6 ediciones). Ha dirigido más de 35 Trabajos Fin de Máster/Trabajos Fin de Grao/Proyectos Fin de Carrera. Ha sido Subdirector de relaciones exteriores en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (2004-2005) y Director del área de empleo de la Universidad de Vigo (2010-2014). Ha recibido el premio extraordinario de doctorado en la titulación de ingeniería industrial (curso 2000/2001), concedido por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Vigo en la sesión ordinaria del 27/01/2003.